13/10 kom 2 ungar mellan Hayley Stistko och Zorro Stistko. Båda kommer säljas och dom blir madagaskar. Intressenter finns på båda.